Overview

“Հիբրիդ Տելեմատիկա” ՍՊ ընկերությունը զբաղվում է

 Տելեմատիկ համակարգերի ներդրմամբ և սպասարկմամբ

 GPS համակարգի սպասարկման աշխատանքների իրականացում

 Վառելիքի ծախսի վերահսկման համակարգեր: SCADA և կառավարման ավտոմատացված համակարգերի

մշակում և ծրագրավորում

Գտնվելու Վայրը` Ք.Երևան,

Պաշտոնը` Վաճառքի մասնագետ/իգական սեռ/

Տարիքը` 20-40տ.

Աշխատավարձը` Ֆիքսված աշխտվ., կախված ծավալից՝ բոնուսներ

Responsibilities:

-Պահպանել հին գործընկերների լոյալություն
-Հաճախորդների ներգրավվում հեռախոսազանգերի միջոցով
-Պոտենցիալ հաճախորդների հետ հանդիպումներ
-Նոր պայմանագրերի կնքում
-Ուսումնասիրել շուկան (վերլուծությունների կազմում), գտնել նոր գործընկերներ

Required Qualifications:

-Վաճառքի գծով փորձ ՝ցանկալի է
-Ակտիվ և անկաշկանդ վարքագծի դրսևորում
-Գրագետ և հստակ խոսք
-Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացում
-Հաղորդակցման և թիմային աշխատանքի հմտություններ
-Գրագետ խոսք և այն առավելագույնս կիրառելու ունակություն
-Մարդկանց հետ անկաշկանդ հաղորդակցվելու ունակություն
-Սթրեսակայունություն, արագ կողմնորոշվելու ունակություն
-Համակարգչային բազայի գիտելիքներ (պրեզենտացիաների կազմում, ներկայացնում, կայքի վարում և այլ աշխատանքներ)
-Ռուսերենի գերազանց իմացություն
-Անգլերենի իմացությունը կդիտվի առավելություն

About Հիբրիդ Տելեմատիկա ՍՊԸ

> ՍՊ ընկերությունը զբաղվում է
• GPS համակարգի սպասարկման աշխատանքների իրականացում
• Արբանյակային GPS/GLONASS վերահսկման �