Overview

Հարկային հաշվառման բաժնի ղեկավարը կառավարելու է Ընկերության հաշվապահական գործառնությունները՝ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին համապատասխան, կազմելու և ներկայացնելու է հարկային և վիճակագրական հաշվետվությունները, կազմակերպելու և վերահսկելու է բաժնի աշխատակիցների աշխատանքը:

Responsibilities:

-հարկային, աշխատանքային և հարակից օրենսդրության պահանջների ապահովում
-հաշվապահական հաշվառման վարում, հարկային, վիճակագրական և այլ պարտադիր վճարների հաշվետվությունների կազմում ու ներկայացում
-հարկային ռիսկերի գնահատում և կանխարգելում
-հաշվապահության թիմի աշխատանքների կոորդինացում

Required Qualifications:

-բարձրագույն տնտեսագիտական/հաշվապահական/մաթեմատիկական կրթություն
-առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
-MS Excel (բանաձևեր, ֆունկցիաներ) փորձառությունը պարտադիր է
-ՀԾ-Ձեռնարկություն ծրագրի բազային գիտելիքներ, օլապ բանաձևերով աշխատանքի իմացությունը խրախուսելի է
-ՀՀ հարկային և հաշվապահական օրենսդրության գերազանց իմացություն
-ղեկավարման զարգացած հմտություններ և վերլուծական մտքի առկայություն,
-հետաքրքրվածություն, ազնվություն, արագ ընկալելու ունակություն, լավատեսություն,
-գրավոր հայերենի գրագիտությունը պարտադիր է, իսկ գրավոր ռուսերենի կամ անգլերենի իմացությունը ցանկալի
-մասնագիտական որակավորումների առկայությունը ցանկալի է

About Atenk LTD

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.