Overview

Ընկերությունը փնտրում է Մարքեթինգի տնօրենի, ով պատասխանատու է լինելու կազմակերպության մարքեթինգային քաղաքականության մշակման, իրականացման համար:

Responsibilities:

-Մշակում և իրականացնում է ընկերության մարքեթինգային և հաղորդակցման ռազմավարությունները` հավաստիանալով, որ այն ծառայում է ընկերության ընդհանուր ռազմավարությանը և ներքին մշակույթին,
-Իրականացնում է ընթացիկ շուկայական հետազոտություններ և վերլուծություններ, հանդես է գալիս ընկերության շուկայական մասնաբաժինը ընդլայնելու առաջարկություններով,
-Ապահովում է մարքեթինգի բաժնի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործումը տարվա համար սահմանված մարքեթինգային նպատակներին հասնելու համար:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն,
- Ոլորտում փորձը ցանկալի է,
- Թիմային աշխատանքին ինտեգրվելու կարողություն,
- Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն (այլ լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն),
- Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց ունակություն: