Overview

Սովռանո ընկերությունը հրավիրում է սկսնակ մասնագետների՝ Ֆինանսական բաժնի օգնականի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:

Responsibilities:

-Ֆինանսական բաժնի ընթացիկ աշխատանքների օժանդակում
-Ֆինանսական բաժնի փաստաթղթավորման և գործավարության ապահովում
-ՀԾ-ով բանկային քաղվածքների ձևակերպում
-Հաշիվ-ապրանքագրերի մուտքագրում ՀԾ
-Կրեդիտորական պարտքերի վերահսկում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է՝ տնտեսագիտական կամ մաթեմատիկական)
-Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office-ի, մասնավորապես՝ Excel ծրագրի լավ իմացություն)
-Գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու և թիմային աշխատանքը կազմակերպելու ունակություններ
-Սեղմ ժամկետներում աշխատելու, կազմակերպելու և որոշումներ կայացնելու, ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատելու ունակություն

About Sovrano LLC

"Sovrano" LLC is the official representative of such companies as "Nemiroff", "Dilmah", "Illy", "Sorini", "Balconi", "Nutkao", "АВК", "ХБФ", "Сладуница", "Пять Озер" in the Republic of Armenia.