Overview

Մաթեմատիկայի ամբիոնի վիճակագրական առարկաների ասիստենտ

Responsibilities:

-Մաթեմատիկայի ամբիոնի վիճակագրական առարկաների գործնական պարապունքների անցկացում, առարկայի պատասխանատու դասախոսների հետ համագործակցում, օտար լեզուներով (ֆրանսերեն և անգլերեն) մասնագիտական հմտությունների բարելավում
-Վիճակագրական ծրագրաշարերով աշխատելու հմտությունների բարելավում

Required Qualifications:

-Եվրոպական ԲՈւՀ-ի մագիստրատուրայի աստիճան
-(Մասնագիտացումը՝ Ինֆորմատիկա և/կամ Մաթեմատիկա կամ Տնտեսագիտություն (կառավարում, ֆինանս, մարքեթինգ))
-Հավանականության և վիճակագրության իմացություն
-Վիճակագրական Sphinx, SPSS ծրագրաշարերի բավարար իմացություն։ MS Excel-ով վիճակագրական վերլուծության կատարում
-Ֆրանսերենի լավ (B2 մակարդակ) իմացություն։