Overview

Responsibilities:

-Բույսերի, ծառերի, ծաղիկների, կանաչապատ միջավայրի խնամք
-Տիրապետել խնամքի միջոցներին
-Բույսերին / ըստ կատեգորիաների / իրականացնել համապատասխան խնամք
-Իրականացնել նոր տեսականիների աճեցման, պահպանման աշխատանքներ
-Տիրապետել թունաքիմիկատներին, բույսի տնկման, սրսկման, էտման, փորման պրոցեսներին
-Կանխել ծաղիկների մոտ առկա հիվանդությունները
-Ժամանակին հայտնաբերել, իրազեկել և իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ հիվանդությունների և վնասատուների դեմ

Required Qualifications:

-Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
-Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ