Overview

Երեմյան Փրոջեքթս ընկերությունը փնտրում է թեկնածու Ծրագրի Ֆինանսական ղեկավարի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով։

Responsibilities:

-Ծրագրի շրջանակներում կառավարել ֆինանսական պլանավորման, վերլուծական, կանխատեսման և հաշվետվության գործընթացը;
-Կանոնակարգել Ֆինանսական հաշվառման հիմնական սկզբունքները (ակտիվների, պարտավորությունների հաշվառման, ծախսերի բաշխման, մաշվածքի հաշվառման և այլն);
-Կազմել ֆինանսական հաշվառման հաշվետվությունները (հաշվեկշիռ, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն, դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն) և ներկայացնել հաշվետվություններ ֆինանսական տնօրենին;
-Ստուգել ծրագրին վերաբերող պայմանագրերը, համապատասխանության դեպքում վիզավորել;
-Տրամադրել խորհրդատվություն ֆինանսական ռիսկերի վերաբերյալ;
-Ապահովել հիմնական և շրջանառու միջոցների հաշվառման և գույքագրման ընթացակարգը;
-Կառավարել արդյունավետ բյուջետավորման գործընթացի ամբողջական փուլը;
-Ծրագրի շրջանակներում կատարել ֆինանսական վերլուծություն, մասնավորապես մարժաների վերաբերյալ;

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հաշվապահության ոլորտում;
-Նվազագույնը 5 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսների, հաշվապահության, ինքնարժեքի հաշվառման ոլորտում;
-Ռազմավարական մտածողություն;
-Ղեկավարման հմտություններ;
-Արդյունավետ պլանավորման հմտություններ;
-Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ;
-Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն;
-Պատասխանատվության զգացում;
-Հայկական ծրագրերի իմացություն;
-Հարկային և աշխատանքային օրենսդրության լավ իմացություն;