Overview

Սուպերմարկետին անհրաժեշտ է Սուպերմարկետի մենեջեր:

Responsibilities:

-ԻՆֆորմացիայի մուտքագրում համապատասխան համակարգ
-Աշխատատանք 1C ծրագրով
-Պատվերների գրանցում և ձևակերպում
-Գնապիտակների կազմում, փոփոխություն և մուտքագրում համապատասխան համակարգ
-Սուպերմակետի օպերատորի ընդհանուր պարտականությունների իրականացում

Required Qualifications:

-Համակարգչային գիտելիքներ 1C ծրագրի իմացություն
-Գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու ունակություն
-Կազմակերպչական և ղեկավարական մոտեցում ցուցաբերելու ունակություններ
-Գաղտնապահություն
-Պատասխանատվության զգացում
-Աշխատանքի պլանավորման ունակություն
-Արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն
-Աշխատակազմի հետ աշխատելու ունակություն
-Մատակարարների հետ համագործակցելու ունակություն