Overview

Ֆինանսական դեպարտամենտում իրականացնել հաշվապահի աշխատանքը:

Responsibilities:

- Իրականացնել ընթացիկ հաշվապահական ձևակերպումները
- Վարել Ընկերության ներքին հաշվապահությունը
- Կատարել կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վարումը
-Իրականացնել նյութական արժեքների և ջերմոցային տնտեսության պահեստների շարժի հետ կապված այլ գործառնություններ
- Սահմանված կարգով կազմել ամսական եւ եռամսյակային հաշվետվություններ
- Կատարել գլխավոր հաշվապահի և ֆինանսական տնօրենի այլ հանձնարարությունները

Required Qualifications:

-Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
-Հաշվապահական հաշվառման, հարկային, աշխատանքային օրենսդրության և հաշվապահական ստանդարտների իմացություն
-MS Office իմացություն
-Հաշվապահական ծրագրերի իմացություն / ՀԾ-Ձեռնարկության իմացությունը ցանկալի է/
-Ռուսաց լեզվի իմացություն /այլ օտար լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն/
-Աշխատանքային փորձը պարտադիր է

About Spayka LLC

“Spayka” LLC was founded in 2001, and today it is one of the leading cargo transportation companies of Armenia.

Presently, “Spayka” carries out international road shipments to CIS and European states. The company is a member of the Association