Overview

Ընկերությունը փնտրում է օդափոխության և ջեռուցման համակարգերի ավտոմատացման ինժեներ:

Պայմաններ

-Համազգեստի, պրոֆեսիոնալ գործիքների և ծառայողական ավտոմեքենայի տրամադրում

-Վերապատրաստումներ, և մասնագիտական զարգացման հնարավորություններ

Responsibilities:

-Ավտոմատացման համակարգերի նախագծում օդափոխության, օդորակման և ջեռուցման շրջանակներում
-Օդափոխության և ջեռուցում համակարգերի տեխնիկական սպասարկում և անսարքությունների վերացում
-Ավտոմատացման համակարգերի կարգավորում
-Տեխնիկական կանոնակարգին հետևում
-Վթարային իրավիճակների լուծում և սարքավորումների աշխատանքի վերականգնում
-Հաճախականության փոխարկիչների, servo կրիչների և կարգավորիչների կարգավորում
-Արտակարգ իրավիճակների պատճառների բացահայտում
-Վերանորոգման և մոնտաժման աշխատանքներում մասնակցություն
-Օդափոխման, օդորակման և ջեռուցման համակարգերի շահագործում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն
-Աշխատանքային փորձ ժամանակակից ավտոմատացման համակարգերի սպասարկման և սարքավորումների վերանորոգման ոլորտում
-Պրակտիկ հմտություններ
-էլեկտրական սխեմաների մշակում (ավտոմատացման խնդիրների լուծման համար)
-Էլեկտրական սխեմաներ կարդալու ունակություն

About VENGE Engineering

Компания VENGE – инжиниринговая компания, предоставляющая полный комплекс услуг по созданию внутренних инженерных систем зданий и сооруже�