Overview

Մենք փնտրում ենք փորձառու ներքին աուդիտորի, ով կհամալրի մեր թիմը։

Responsibilities:

-Ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի գործընթացների մշտադիտարկում, արդյունավետության գնահատում, հաշվապահական հաշվառման գործառույթների համապատասխանության գնահատում և համապատասխան հաշվետվությունների ներկայացում:
-Գնումների գործընթացի մշտադիտարկում, և արդյունավետության գնահատում, գների մոնիթորինգի իրականացում:
-Կազմակակերպության մասնաճյուղերում ֆինանսական գործառույթների մշտադիտարկում և դրանց արդյունավետության գնահատում:
-Նոր նախագծերի ֆինանսական պլանավորման ուսումնասիրություն և դրանց իրականացման արդյունավետության գնահատում:
-Կազմակերպության տրանսպորտային տնտեսության մշտադիտարկում և արդյունավետության գնահատում:
-Վերահսկողական մեխանիզմների ներդնում և դրանց գործընթացի իրականցում:
-Կազմակերպությունում ֆինանսական գործընթացների էլեկտրոնային համակարգերի օգտագործման վերահսկողություն և դրանց արդյունավետության գնահատում:
-Կազմակերպությունում գույքագրումների գործընթացի վերահսկողություն, համապատասխան արդյունավետության գնահատում, ինչպես նաև համարժեք եզրակացության տրամադրում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն, ֆինանսներ և/կամ հաշվապահություն մասնագիտությամբ;
-Հաշվապահության/աուդիտի/ֆինանսների բնագավառում աշխատանքային փորձ/պարտադիր/
-Հաշվապահական որակավորումը (ՀՀԱԱ, ACCA և այլն) կդիտվի, որպես առավելություն.
-Համակարգչային գիտելիքներ. Microsoft Office, Հայկական ծրագրեր (ՀԾ) և 1C;
-Ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, կազմակերպչական և լավ զարգացած բանավոր ու գրավոր հաղորդակցման հմտություններ միևնույն ժամանակ մի քանի առաջադրանքներ կատարելու և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն
-տիրապետում մասնագիտական էթիկայի նորմերին
-Ուժեղ միջանձնային և հաղորդակցման հմտություններ, թիմում աշխատելու ունակություն;
-Օտար լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն;
-Նախաձեռնող և ճկուն անձնավորություն բարձր պատասխանատվության զգացումով;
-Վերլուծական մտածողություն;
-Արագ փոփոխվող միջավայրում կողմնորոշվելու կարողություն.
-Ուշադրություն մանրամասների և ճշգրտության նկատմամբ