Overview

Responsibilities:

- Իրականացնել գնագոյացման հաշվարկ և ներկայացնել հաստատման
- Նախահաշիվները և գնագոյացումները վերլուծել և համեմատել ներկա շուկայական գների հետ
- Տեխնիկական և նախագծային բոլոր փաստաթղթերի իմացություն, ПТО բաժնի աշխատանքների իմացություն

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն շինարարության կամ տնտեսագիտության ոլորտում
- Էներգետիկ շինարարության ոլորտում նախահաշիվ կազմելու աշխատանքային փորձ
- Շինարարական մրցույթների և տենդերների աշխատանքների կազմակերպում
- Վերլուծելու ունակություն և թղթաբանության պատրաստում տենդերների համար
- Պետական գնումների վերաբերյալ նորմատիվաիրավական ակտերի իմացություն
- Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն
- Համակարգչային գրագիտություն (MS Office իմացություն)
- Թիմում աշխատելու ունակություն
- Ցանկալի է ունենա վարորդական իրավունք և սեփական մեքենա
- Սթրեսային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
- Վերլուծական մտածելակերպ
- Բանակցելու հմտություններ