Overview

Ընկերությանն անհրաժեշտ է Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի պրակտիկանտ:

Responsibilities:

-Revit MEP ծրագրային վերապատրաստում և սերտիֆիկացում Autodesk-ի կողնից
-Համակարգերի նախագծում, նախագծային ամբողջական փաթեթի դուրս բերում Autodesk Revit ծրագրով
- Ջեռուցման, հովացման, օդափոխության և հակածխային պաշտպանության համակարգերի պարամետրերի հաշվարկ, ինժեներական լուծումների մշակում

Required Qualifications:

-Գիտելիքներ ու մասնագիտական հմտություններ՝
-Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն (դիտակվում են միայն շրջանավարտները և նորավարտները)
-Ամուր տեսական գիտելիքներ (թերմոդինամիկա, psychometric chart, հիդրավլիկա, էլեկտրականություն, էլեկտրոնիկայի հիմունքներ)
-Համակարգչային ծրագրերի վարժ իմացություն՝ ներառյալ MS Office, AutoCAD, Revit (կդիտվի առավելություն)
-Լեզուների իմացություն՝ վարժ հայերեն, ռուսերեն ու անգլերեն գրավոր ու բանավոր պարտադիր է
-Տեխնիկական տերմինաբանության վարժ իմացություն
-Անձնային հատկություններ՝
-Աշխատանքային կարգապահություն, ժամանակացույցերի պահանջների հետևողական իրականացում
-Անկախ և թիմային աշխատանքի ունակություններ
-Ստեղծագործական մտածելակերպ