Overview

Responsibilities:

-Կազմակերպել և վերահսկել ֆերմայի բնականոն աշխատանքը,
-Հետևել կենդանիների բուժպատվաստման, ախտահանման, և այլ անասնաբուժական գործընթացների ժամանակին և արդյունավետ կատարմանը,
-Հետևել աշխատողների առողջական վիճակին և աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանմանը
-Գնահատել համաճարակային ռիսկերը, ձեռնարկել միջոցառումներ նվազեցնելու ուղղությամբ
-Հետևել տարածքի մաքրության, բարեկարգման աշխատանքների իրականացմանը
-Իրականացնել հումքի (կեր, , դեղանյութեր և այլն) ընթացիկ պլանավորում, որակական և արժեքային ստուգում
-Վերահսկել անհրաժեշտ ապրանքանյութական ռեսուրսների պաշարների առկայությունը
-Վերահսկել ապրանքների պահեստավորումը, պահեստավորման պայմանների պահպանումը պահեստի շարժը
-Վերլուծել արտադրական ծախսերը և կորուստների ձևավորման աղբյուրները, առաջարկություն է պատրաստում վերջինիս կանխման համար,
-Հաշվապահության հետ համագործակցելով կազմակերպել ամենամսյա գույքագրում,
-Ներկայացնել ֆինանսական հաշվետվություններ Ֆերմայի գործունեության մասին

Required Qualifications:

-Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
-Ֆերմայի կառավարման սկզբունքների իմացություն,
-Պլանավորման գերազանց ունակություն,
-Բազային անասնաբուժանական և զոտեխնիկական գիտելիքներ,
-Բազային ֆինանսական և հաշվապահական գիտելիքներ,
-Կենդանու սպանդի ենթարկման տեխնոլոգիայի իմացություն,
-Թիմ ղեկավարելու ունակություն,
-Ժամանակի կառավարման հմտություններ