Overview

Yeremyan Projects փնտրում է փորձառու հաշվապահների:

Responsibilities:

-Կազմել հարկային և կից օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվություններ
-Կազմել նյութածախսի հաշվետվություններ՝ հիմք ընդունելով ինքնարժեքի հաշվառման բաժնի կողմից տրամադրված տվյալները
-Կատարել աշխատավարձի հաշվարկ
-Կատարել դեբիտորական և կրեդիտորական հաշիվների վերլուծություն
-Դուրս գրել հաշիվ-ապրանքագրեր
-Կատարել տնտեսական ծախսերի վերլուծություն և կազմել հաշվետվություն

Required Qualifications:

-Առնվազն երկու տարվա հաշվապահական փորձ, ներառյալ համանման ոլորտի փորձ
-Հարկային օրենսդրության իմացություն, հաշվապահական ստանդարտների իմացություն
-Հայկական ծրագրերի իմացություն
-Պատասխանատվության բարձր զգացում
-Արագ և լարված ռիթմով աշխատելու ունակություն