Overview

Responsibilities:

- Իրականացնել խաղահրապարակի միջոցառումների անցկացման պլանավորում
- Կատարել սպառողների նախասիրությունների գնահատում , առաջարկել համապատասխան ծրագրեր
- Պատասխանատու է ստեղծագործական գաղափարի իրագործման որակի համար
- Արձագանքել հյուրերի բողոքներին և առաջարկություններին
- Վերահսկել խաղահրապարակի մաքրությունը
- Կազմակերպել և վերահսկել խաղահրապարակի անձնակազմի աշխատանքը
- Վերահսկել անձնակազմի կողմից անվտանգության կանոնների, սանիտարական և անձնական հիգիենայի պահանջների, ներքին աշխատանքային կանոնակարգի աշխատանքային կարգապահության պահանջների կատարումը
- Կազմել իրեն հաշվետու անձնակազմի աշխատանքային գրաֆիկները, տեղաբաշխումը, վերահսկել բացակայությունները
- Իրականացնել իրեն հաշվետու անձնակազմի նոր անդամների ուսուցումը և ինտեգրումը
- Պատասխանատու է խաղահրապարակի համար ձեռք բերված ապրանքների որակի համար
- Պատասխանատու է առկա գույքի, ապրանքների և հումքի ամբողջականության համար
- Վերահսկել անհրաժեշտ ապրանքանյութական ռեսուրսների պաշարների առկայությունը

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն
- Ոլորտում առնվազն 3 տարվա ղեկավարման փորձ
- Միջոցառումների անցկացման կանոնների տիրապետում
- Պատասխանատվության մեծ զգացում
- Հետևողականություն
- Խոսքի մշակույթ, էթիկայի կանոների տիրապետում