Overview

Responsibilities:

-Ամենօրյա այցեր բժիշկների և բժշկական կենտրոնների ղեկավարների հետ՝ տեղեկատվության հավաքագրման նպատակով
-Մարքեթինգային ծրագրերի կազմակերպում և իրականացում
-Հաշվետվությունների լրացում և ներկայացում կազմակերպության ղեկավարին
-Ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպում

Required Qualifications:

-Բժշկական կամ դեղագործական կրթություն
-Հայերենի և ռուսերենի սահուն իմացություն, անգլերենը կդիտվի որպես առավելություն
-Թիմում աշխատելու ունակություն
-MS office փաթեթի գերազանց տիրապետում
-Հաղորդակցության հմտությունների առկայություն
-SMM-ի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն