Overview

Grillian ռեստորանին անհրաժեշտ է Հեռախոսավարուհի/ առաքման բաժնում

Responsibilities:

-Հեռախոսազանգերի պատասխանում
-Առաքման համար պատվերների ընդհունում և կազմակերպում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն
-Համակարգչային գրագիտություն
-ուշադիր աշխատելու ունակություն
-կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն