Overview

Առաջին փուլում իրականացվում է անձնական տվյալների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման:

Responsibilities:

-Գրավի առարկա ոսկյա իրերի պատշաճ ձևով ստուգում
-գնահատում և hետհանձնում` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների
-Գնահատման արդյունքների մասին տեղեկատվության տրամադրում վարկը տրամադրող մասնագետին և մասնաճյուղի կառավարչին
-Ոսկյա իրերի գրավը պարունակող պարկերի հանձնում դրամարկղ և դրամարկղից դրանց հետընդունում՝ համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների
-Ոսկու և թանկարժեք զարդերի շուկայում էական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում անմիջական ղեկավարին

Required Qualifications:

-Կրթություն Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն (ոսկերչության մասնագիտացմամբ միջին մասնագիտական կրթությունը նախընտրելի է)
-Մասնագիտական փորձ Վերջին 3 տարվա ընթացքում առնվազն 6 ամսվա աշխատանքային փորձ որպես ոսկերիչ (նախընտրելի է ֆինանսաբանկային ոլորտում)
-Լեզուներ `
-Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)
-Ռուսերեն լեզվի տիրապետում (լավ)
-Հմտություններ`
-Ոսկու հարգերի, թանկարժեք քարերի և զարդերի գնահատման մեթոդների և ճանաչելիության չափանիշների իմացություն
-Գործարար որակներ`
-Պատասխանատվության զգացում,ազնվություն և անաչառություն