Overview

Սովռանո Ընկերությունը հայտարարում է ընդունելություն “Տնօրենի օգնական” հաստիքը համալրելու նպատակով։

Responsibilities:

-Տնօրինության գրասենյակի ամենօրյա ադմինիստրատիվ աշխատանքների կատարում․
-գրասենյակի փաստաթղթաշրջանառության ժամանակին և պատշաճ կերպով կազմակերպում. անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում և ուղարկում, ընդունում, պահպանում` ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ թղթային եղանակներով
-Տնօրենի և բաժինների ղեկավարների միջև ինֆորմացիայի շրջանառության ապահովում,
-Վաճառքների հետ կաված որոշակի հաշվետվությունների կազմում
-Գրավոր թարգմանությունների իրականացում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով,
-Հեռախոսազանգերի ընդունում, համապատասխան ուղղորդում
-Հյուրերի ընդունելություն, հյուրասիրություն
-Տնօրենի կողմից այլ հանձնարարությունների կատարում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն,
-Կազմակերպչական գերազանց հմտություններ,
-Նախաձեռնողականություն և թիմում աշխատելու կարողություն,
-Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
-Համակարգչային հմտություններ /MS Word, Excel, Outlook/:

About Sovrano LLC

"Sovrano" LLC is the official representative of such companies as "Nemiroff", "Dilmah", "Illy", "Sorini", "Balconi", "Nutkao", "АВК", "ХБФ", "Сладуница", "Пять Озер" in the Republic of Armenia.