Overview

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Responsibilities:

-Մարքեթինգի իրականացում` նոր հաճախորդների ներգրավելու նպատակով
-Հաճախորդների կարիքների բացահայտում և համապատասխան պրոդուկների մշակում
-Վարկառուի գործունեության վերլուծություն և վարկունակության գնահատում
-Պոտենցիալ հաճախորդների բացահայտում, բազաների ստեղծում և ներգրավում, մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում
-Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան եզրակացության պատրաստում, ընթացիկ մոնիթորինգների իրականացում
-Վարկային հայտի ներկայացում լիազոր մարմնի քննարկմանը
-Վարկի սպասարկում և տրամադրում
-Պլանային ցուցանիշների կատարման ապահովում
-Վարկային պորտֆելի վերահսկում և կառավարում
-Աշխատանքային գործունեությունից բխող այլ աշխատանքների կատարում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն/լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/
-Մասնագիտական փորձ՝ առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ պաշտոնում` բանկային համակարգում
-Լեզուներ՝ հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերենի` լավ իմացություն
-Հմտություններ՝ համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)
-Գործարար որակներ՝ բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի և ներքին կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համագործակցելու, վաճառելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, վերլուծելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, MS Office-ի հմուտ օգտատեր, Excel, Power
-Point ծրագրերի գերազանց իմացություն