Overview

Խայծ Իշխան ՍՊԸ-ն հրավիրում է աշխատանքի փորձառու, պատասխանատվության բարձր զգացումով Գլխավոր հաշվապահի:

Աշխատանքային ժամերը՝երկուշաբթի-ուրբաթ 10:00-18:00, շաբաթ՝ 10:00-14:00։

Responsibilities:

- ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու համապատասխան մարմիններին ներկայացումը,
- ապահովել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները,
- ապահովել հիմնական միջոցների, արագամաշ առարկաների հաշվառումը, իրականացնել ակտիվների մոնիթորինգ՝ ժամանակին և պատշաճ գույքագրման տեսակետից,
- իրականացնել կազմակերպության ղեկավարի կողմից հանձնարարված համապատասխան առաջադրանքներ ու պարտականություններ,
-անմիջականորեն իրականացնել և/կամ վերահսկել հաշվապահական և ներքին ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջականությունն ու ճշգրտությունը,
- ֆինանսական համակարգողներին տրամադրել գործընկերների հետ ֆինանսական հարաբերությունների կարգավիճակի մասին տեղեկատվություն
-ապահովել եկամուտների և ծախսերի ճշգրիտ վերլուծություն,
-հետևել հաշվապահական և ֆինանսահարկային օրենսդրության փոփոխություններին, և ապահովել հաշվապահությանվարումը գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան,
- պատրաստել հրապարակման ենթակա ֆինանսական հաշվետվություններ:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական կամ համապատասխան ոլորտներում,
- Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
-Գրավոր հաշվետվությունների կազմման հմտություններ,
-Հայկական ծրագրի գերազանց իմացություն
-Համակարգչային գիտելիքներ(Word, Excel, կամնմանատիպ այլ ծրագիր),
-Գերազանց վերլուծական հմտություններ,
-Խնդիրների լուծման և որոշումներ կայացնելու խորը զարգացած հմտություններ,
-Կառավարման հմտություններ,
-Պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ,
-Համագործակցում/թիմային աշխատանք
-Գերազանց հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն, անգլերերենի իամցությունը ցանկալի

About Khayts Ishkhan LLC

Khays Ishkhan LLC is a fish breeding company that produces various types of trout and other fish products.