Overview

Խոշոր ներդրումային ծրագրերի իրականացնող՝ կառուցապատող, գլխավոր կապալառու ֆունկցիայով

Responsibilities:

- Պլանավորում, ուղղորդում և կոորդինացնում է ընկերության բոլոր տեսակի գործունեությունները
- Պատասխանատու է ընկերության շահութաբերության և արդյունավետության համար
- Վերահսկում է ընկերության հիմնական գործառույթները
- Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն
- Համակարգչային գրագիտություն (MS Office իմացություն)
- Թիմում աշխատելու ունակություն
- Սթրեսային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
- Վերլուծական մտածելակերպ
- Բանակցելու հմտություններ

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն շինարարության կամ տնտեսագիտության ոլորտում
- Գլխավոր տնօրեն առնվազն 3 տարի աշխատանքային փորձով կապիտալ կառուցապատման ոլորտում
- Առնվազն 5 տարի լինի Հայաստանում
- Ցանկալի է ունենա վարորդական իրավունք և սեփական մեքենա