Overview

Responsibilities:

-Մասնակցել պետության, միջազգային կառույցների և համայնքների կողմից իրականացվող գնման գործընթացներին
-Փնտրել և գտնել մատակարարման համար անհրաժեշտ ապրանքները
-Հաստատել գործընկերային հարաբերություններ արտասահմանյան գործընկերների հետ
-Իրականացնել գնագոյացման հաշվարկ և ներկայացնել հաստատման
-Հետևել ներմուծման ողջ գործընթացին և համակարգել աշխատանքները
-տրասպորտային և բրոքերային ընկերությունների հետ
-նախահաշիվ կազմող և տենդերների նախահաշվի անալիզ կատարող
-տենդերային փաստաթղթերի հետ ենթահաշվարկային եկամուտների անալիզ կատարող- Իրականացնել գնագոյացման հաշվարկ և ներկայացնել հաստատման
- Նախահաշիվները և գնագոյացումները վերլուծել և համեմատել ներկա շուկայական գների հետ
- Տեխնիկական և նախագծային բոլոր փաստաթղթերի իմացություն, ПТО բաժնի աշխատանքների իմացություն

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն շինարարության կամ տնտեսագիտության ոլորտում
-Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ներմուծման և ՀՀ-ում պետական ու միջազգային կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող գնումների մասնակցության ոլորտում
- Պետական գնումների վերաբերյալ նորմատիվաիրավական ակտերի իմացություն
-Ռուսական և եվրոպական ապրանքների շուկայի իմացություն և աշխատանքային փորձ
- Էներգետիկ շինարարության ոլորտում նախահաշիվ կազմելու աշխատանքային փորձ
- Շինարարական մրցույթների և տենդերների աշխատանքների կազմակերպում
- Վերլուծելու ունակություն և թղթաբանության պատրաստում տենդերների համար
- Պետական գնումների վերաբերյալ նորմատիվաիրավական ակտերի իմացություն
- Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն
- Համակարգչային գրագիտություն (MS Office իմացություն)
- Թիմում աշխատելու ունակություն
- Ցանկալի է ունենա վարորդական իրավունք և սեփական մեքենա
- Սթրեսային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
- Վերլուծական մտածելակերպ
- Բանակցելու հմտություններ