Overview

“X-Group” ում աշխատանքի է հրավիրվում փորձառու, պատասխանատվության բարձր զգացումով Գլխավոր հաշվապահ:

Responsibilities:

-Ընկերության հաշվապահական հաշվառման կազմակերպում և հաշվետարության վարում,
- ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառման իրականացում, սահմանված կարգով և ժամկետներում պետական մարմիններին հաշվետվությունների ներկայացում ,
- Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն, Ազգային վիճակագրական ծառայություն, ինչպես նաև՝ այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ ըստ անհրաժեշտության
- Ընկերության ծախսերի վերահսկում,
- Ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման և դրանց շարժի վերահսկողություն,
- Ընկերության եկամուտների մուտքագրման վերահսկում ,
- Բանկային հաշիվների կառավարում,
- Հաշվետվությունների կազմում, հաշիվ/ապրանքագրերի դուրս գրում, ձևակերպում,
- Հաշվապահության բաժնի ղեկավարում,
- Աշխատավարձի և աշխատակազմի հետ կապված այլ ծախսերի հաշվարկում և ձևակերպում,
- Գնորդների և մատակարարների գծով դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հսկողություն,
- Բանկերի և դրամարկղի միջոցով կատարվող գործարքների հսկողություն
- Ընկերության կողմից կնքվող պայմանագրերի ֆինանսական մասի ուսումնասիրություն,
- Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում,
- Ղեկավարության կողմից տրված այլ հանձնարարությունների կատարում

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն հաշվապահական, տնտեսագիտական կամ այլ համապատասխան բնագավառում,
- Հաշվապահական հաշվառման և հարկային օրենսդրության իմացություն,
- Առնվազն 5 տարվա գլխավոր հաշվապահի փորձառություն,
- Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց և անգլերեն լեզվի լավ իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
- MS Office փաթեթի լավ իմացություն, համակարգչային հաշվապահական ծրագրերի ներդրման և շահագործման փորձառությունը ցանկալի է,
- 1C հաշվապահական ծրագրի և առցանց բանկային համակարգերի հետ աշխատելու հմտություն,
- ՖՀՄՍ, հարկային հաշվառման և ֆինանսական կանոնակարգերի գերազանց իմացություն,
- Հավաստագրված հաշվապահի որակավորումը պարտադիր է,
- Կազմակերպչական և արդյունավետ հաղորդակցության հմտություններով թիմային աշխատող, կառավարչական հմտություններ,
- Լարված իրավիճակներում անկախ և արդյունավետ աշխատելու ունակություն

About X-Group

"X-Group" is a Union of Legal Entities, which was established in 19.01.2000

It is one of the biggest enterprises in Armenia, which is comprised of both resident and non-resident companies. The companies operating within "X-Group" union are of diff