Overview

Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում երիտասարդ, եռանդուն երիտասարդների հյուրանոցում

ադմինիստրատորի հաստիքում աշխատելու համար: Կարող են դիմել նաև ուսանողներ:

Աշխատանքային օրեր և ժամեր. աշխատանքը հերթափոխային գրաֆիկով է` 9.00-21.00, 21.00- 09.00

Responsibilities:

-Հյուրերի դիմավորում և ճանապարհում
-Ինֆորմացիայի ներբեռնում աշխատանքային ծրագիր
-Դրամարկղի վարում
-Գործառույթների հետ առնչվող փաստաթղթաշրջանառության վարում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն, թերի բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն
-Անգլերեն և ռուսերեն շփման` միջինից բարձր կարողություն
-Բարեկիրթ վարվելաձև
-Համակարգչային հմտություններ
-Ճշտապահություն