Overview

“ՏԻԱՐԱ” Ընկերությունը փնտրում է մեխանիկի, ով կիրականացնի արտադրական հաստոցների, հոսքագծերի, սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները:

Responsibilities:

-Արտադրական հաստոցների, հոսքագծերի, սարքավորումների անխափան աշխատանքի ապահովում
-Հաստոցների նորոգում և պարբերական տեխսպասարկման աշխատանքների իրականացում
-Ձեռքբերման ենթակա պահեստամասերի և նյութերի անվանացանկի պատրաստում
-Աջակցել կազմակերպության համապատասխան աշխատակիցներին առկա տեխնիկայի անվտանգ և արդյունավետ օգտագործման համար

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կամ թերի տեխնիկական կրթություն
-2 տարվա աշխատանքային փորձ, ցանկալի է համապատասխան ոլորտում
- Թիմում աշխատելու ունակություն
-Սթրեսային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
- Ճկունություն, արագ կողմնորոշվելու ունակություն
- Կազմակերպվածություն՝ ժամանակի կառավարման, վերջնաժամկետների պահպանման հարցում:
- Լավ տիրապետել պրոյեկտներում օգտագործվող նյութերի տեսակներին և սիստեմներին