Overview

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Responsibilities:

-Բանկի գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի համակարգչային սարքավորումների անխափան աշխատանքի ապահովում: Խափանումների դեպքում ուսումնասիրության անցկացնում, խափանման պատճառի պարզում: Հասարակ խափանումների դեպքում խափանման վերացնում
-Բանկի գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի ներքին համակարգչային ցանցերի` տեխնիկական մասով, անխափան աշխատանքի ապահովում: Խափանումների դեպքում ուսումնասիրության անցկացնում, խափանման պատճառի պարզում, խափանման վերացնում
-Համակարգիչներում հիմնային և ընդհանուր օգտագործման ծրագրային համակարգերի (Microsoft Windows (ver 7,10 ), Microsoft Office, Oracle client, Lsbank և այլն) տեղադրում և nւղեկցում , այդ թվում այդ համակարգերի հետ կապված հեռախոսով զանգերին պատասխանում
-Գործուղումներ մեկ կամ երկու օրով շրջաններում գտնվող մասնաճյուղեր

Required Qualifications:

-Կրթություն՝
-Բարձրագույն տեխնիկական
-Մասնագիտական փորձ՝
-Առնվազն 1 տարվա փորձ համակարգչային սարքավորումների սպասարկման ոլորտում
-Գիտելիքներ՝
-Գիտելիքներ համակարգչի և նրա բաղկացուցիչ մասերի, ցանցային սարքավորումների կառուցվածքի և աշխատանքի վերաբերյալ: Microsoft Windows, Microsoft Office համակարգերի տեղադրում և ադմինիստրավորում: Տեղեկատվական ցանցերի նախագծում և անցկացում
-Գործարար որակներ, անձնական հատկանիշներ
-Թիմում աշխատելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, արագագործություն:
-Այլ պահանջներ՝
-Ֆիզիկական ուժ