Overview

Խայծ Իշխան ՍՊԸ-ն հրավիրում է աշխատանքի բարեհամբյուր, գրագետ

պատասխանատվության բարձր զգացումով գործավարուհու:

Աշխատանքային օրեր՝ երկուշաբթից-ուրբաթ 10:00-18:00, շաբաթ՝ 10:00-14:00

Responsibilities:

-ապահովել նամակագրական կապ գործընկերների հետ /արտասահմանյան/
-կատարել անհրաժեշտ փաստաթղթավորում
-հանդիպումենրի կազմակերպում
-կատարել պաշտոնից բխող այլ պարտականություններ

Required Qualifications:

-բարձրագույն կրթություն
-հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն / բանավոր և գրավոր/
-Microsoft Office վարժ տիրապետում
-Կազմակերպչական հմտություններ
-Ժամանակի կառավարման հմտություններ

About Khayts Ishkhan LLC

Khays Ishkhan LLC is a fish breeding company that produces various types of trout and other fish products.