Overview

Գրասենյակային աշխատանք անգլերեն լեզվին վարժ տիրապետող, աշխույժ և տարբեր իրավիճակներում շուտ կողմնորոշվող անձանց համար` մինչև 35 տարեկան։

Responsibilities:

-N/A

Required Qualifications:

-խոսակցական անգլերենի վարժ իմացություն
-ազատ հաղորդակցվելու կարողություն
-hամակարգչային ծրագրերի մինիմալ գիտելիքներ
-արագ կողմնորոշվելու ունակություն
-թիմում աշխատելու ունակություն