Overview

Պատվիրատուի անունից աշխատել նախագծող կազմակերպությունների հետ

Responsibilities:

•Գտնել շինարարական նախագծերի օպտիմալ որոշումներ մինչև նախագծի հաստատումը
•Նախագծերի աջակցումնախապատրաստման փուլից մինչև շինարարության թույլտվություն ստանալը և շահագործման հանձնելը.
•Նախագծերի համաձայնեցումը սահմանված կարգով `պետական մարմինների և հաստատող մարմինների հետ.
•Մասնակցություն ծրագրի ժամանակացույցի մշակմանն ու բյուջետավորման մասով
•Հողերի կառավարման գործերի, կադաստրային պլանների, հողամասերի ձևավորման համար անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի նախապատրաստման և կատարման աշխատանքների կազմակերպում.
•Կառավարման մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ աշխատանքի կազմակերպում.
•Շահագործման ակտերի ստացում
•Տեխնիկական պայմանների օպտիմալացում

Required Qualifications:

•Հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն
•Բարձրագույն տեխնիկական / իրավաբանական կրթություն
• Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ նշված պաշտոնում
•Համապատասխան աշխատանքային փորձ «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի, «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի, Քաղքապետարանի, Քաղաքաշինության և այլ պետական կառավարման մարմինների հետ
•Քաղաքաշինության, հողային իրավունքի ոլորտում օրենսդրության իմացություն;
•Նախնական թույլտվությունների գրանցման ,աշխատանքի վերլուծություն կազմելու, նախագծի ժամանակացույց և առաջադրանքներ կազմելու փորձ.
•Հաստատման կարգի ,շինարարության թույլտվություններ ստանալու և օբյեկտ շահագործելու փորձ
•Աշխատողների աշխատանքի համակարգում, հաճախորդի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին մասնակցություն;
•Վերստուգիչ կազմակերպությունների հետ փոխգործակցության փորձ;
•Բանակցելու ունակություն, գրագետ խոսք, շփվողություն;
•Սթրեսի դիմադրություն, շարժունակություն: