Overview

Responsibilities:

-Ապահովել ելակետային տվյալների հավաքագրման գործընթացը,
-Իրականացնել ֆինանսական հոսքերի ծրագրային հաշվառումը,
-Սեգմենտավորել եկամտային և ծախսային կենտորնների եկամունտերը,
-Իրականացնել եկամտային և ծախսային կենտորնների ծախսերի դասակարգումը,
-հավաքագրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն, բյուջեի կատարման վերաբերյալ պատրաստել հաշվետվություններ և համեմատական վերլուծություններ,
-Իրականացնել մասնաճուղերի/ստորաբաժանումների ֆինանսական արդյունքների ամփոփում,
-Իրականացնել տրենդի և դինամիկայի վերլուծություն,
-Կազմել ֆինանսական հաշվառման հաշվետվությունները (հաշվեկշիռ, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն),
-Օժանդակել ֆինանսկան բաժնի գործառույթերի իրականացմանը

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հաշվապահության ոլորտում,
-Հայկական ծրագրերի (ՀԾ հաշվապահ, ՀԾ ձեռնարկություն) գերազանց իմացություն,
-MS office –MS-excel լավ իմացություն,
-Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
-Ծանրաբեռնված, լարված պայմաններում ուշադիր և զգոն աշխատելու ունակություն,
-Վերլուծական միտք,
-Թիմում աշխատելու ունակություն,
-Պատասխանատվության զգացում