Overview

Գլխավոր քարտուղարի վերահսկողությամբ՝ քննական հսկիչի պարտականություններին են.

– Նախքան քննաշրջանի սկիզբը համաձայնեցնել աշխատանքային ժամերը հսկիչների պատասխանատուի հետ, որին նա ենթարկվում է,

– Քննություններից առաջ նախապատրաստել քննասենյակները Հսկիչների պատասխանատուի հսկողությամբ,

– Քննությունից առաջ գրատախտակին գրել քննության սկզբի և ավարտի ժամերը,

– Քննության սկզբում ուսանողի ինքնությունը ստուգելուց հետո փակել քննաթերթիկը,

– Ուսանողին լրացուցիչ քննաթերթիկ հանձնելու դեպքում այդ մասին նշում կատարել նախորդ քննաթերթիկի վրա : Եթե լրացուցիչ քննաթերթիկը փոխարինում է նախորդին, վերջինս պետք է ոչնչացվի հսկիչի կողմից,

– Ուսանողների կողմից քննական տարբերակում սխալի կամ սխալի կասկածի հայտնաբերման դեպքում այդ մասին տեղեկացնել տնօրինությանը :

– Հսկել, որպեսզի ուսանողները պահպանեն քննությունների կանոնակարգը,

– Քննության ընթացքում խախտման կամ խախտման փորձի դեպքում ձեռնարկել բոլոր միջոցները խախտումն ապացուցող փաստեր հավաքելու համար, մասնավորապես՝ վերցնել բոլոր այն իրերը, որոնք թույլ կտան կազմել կատարվածի իրական պատկերը,

– Խախտման կամ խախտման փորձի դեպքում արձանագրություն կազմել՝ դրան կցելով ուսանողի տոմսը, ստորագրված արձանագրությունը հանձնել Գլխավոր քարտուղարին,

– Քննության ավարտին հավաքել քննաթերթիկները,

– Հանձնված քննաթերթիկների չլրացված մասերում ուսանողի ներկայությամբ կարմիր գրիչով նշել Z տառը,

– Հաշվել քննաթերթիկների քանակը և կազմել արձանագրություն՝ նշելով թիվը,

– Քննաթերթիկներն ու արձանագրությունը դնել կնքված ծրարի մեջ, ստորագրել ծրարի կնքման եզրագծի վրա և այն հանձնել տնօրինությանը :

Գործառույթները կարող են փոփոխվել՝ էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ պայմանավորված :

Responsibilities:

Գլխավոր քարտուղարի վերահսկողությամբ՝ քննական հսկիչի պարտականություններին են.

- Նախքան քննաշրջանի սկիզբը համաձայնեցնել աշխատանքային ժամերը հսկիչների պատասխանատուի հետ, որին նա ենթարկվում է,
- Քննություններից առաջ նախապատրաստել քննասենյակները Հսկիչների պատասխանատուի հսկողությամբ,
- Քննությունից առաջ գրատախտակին գրել քննության սկզբի և ավարտի ժամերը,
- Քննության սկզբում ուսանողի ինքնությունը ստուգելուց հետո փակել քննաթերթիկը,
- Ուսանողին լրացուցիչ քննաթերթիկ հանձնելու դեպքում այդ մասին նշում կատարել նախորդ քննաթերթիկի վրա : Եթե լրացուցիչ քննաթերթիկը փոխարինում է նախորդին, վերջինս պետք է ոչնչացվի հսկիչի կողմից,
- Ուսանողների կողմից քննական տարբերակում սխալի կամ սխալի կասկածի հայտնաբերման դեպքում այդ մասին տեղեկացնել տնօրինությանը :
- Հսկել, որպեսզի ուսանողները պահպանեն քննությունների կանոնակարգը,
- Քննության ընթացքում խախտման կամ խախտման փորձի դեպքում ձեռնարկել բոլոր միջոցները խախտումն ապացուցող փաստեր հավաքելու համար, մասնավորապես՝ վերցնել բոլոր այն իրերը, որոնք թույլ կտան կազմել կատարվածի իրական պատկերը,
- Խախտման կամ խախտման փորձի դեպքում արձանագրություն կազմել՝ դրան կցելով ուսանողի տոմսը, ստորագրված արձանագրությունը հանձնել Գլխավոր քարտուղարին,
- Քննության ավարտին հավաքել քննաթերթիկները,
- Հանձնված քննաթերթիկների չլրացված մասերում ուսանողի ներկայությամբ կարմիր գրիչով նշել Z տառը,
- Հաշվել քննաթերթիկների քանակը և կազմել արձանագրություն՝ նշելով թիվը,
- Քննաթերթիկներն ու արձանագրությունը դնել կնքված ծրարի մեջ, ստորագրել ծրարի կնքման եզրագծի վրա և այն հանձնել տնօրինությանը :

Գործառույթները կարող են փոփոխվել՝ էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ պայմանավորված :

Required Qualifications:

– Բարձրագույն կրթությունը (բակալավր կամ մագիստրոս) ցանկալի է,
– Օտար լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
– Բազմամշակութային թիմում աշխատելու ունակություն: