Overview

Responsibilities:

  • Հաշվապահական հաշվառման վարում և համապատասխան հաշվապահական փաստաթղթերի ձևակերպում
  • Վաճառքի տվյալների մուտքագրում համապատասխան ծրագիր և վաճառքի ձևակերպումների իրականացում
  • Տվյալների բազայի վերլուծության իրականացում և հաշվետվությունների կազմում
  • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված առաջադրանքների կատարում

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ հաշվապահական կրթություն
  • Մասնագիտական  գիտելիքների առկայություն, մասնավորապես՝ հաշվապահական ձևակերպումների իմացություն
  • Նվազագույնը 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ
  • MS Excel-ի (բանաձևեր) և ՀԾ-ի իմացություն
  • ՎԿ (վաճառքների կառավարում) ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

About Atenk LTD

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.