Overview

Responsibilities:

•  ՀՀ հարկային օրենսդրության իմացություն

•  ՀԾ ծրագրի իմացություն

•  E-invoicing

•  Тaxsservice.am

•  MS offise իմացություն

•  Բանկային հաշիվների ամենօրյա վերահսկում և ձևակերպում                       

•  Դրամարկղի գրքի վարում

•  Պահեստի շարժի ձևակերպումների իրականացում

•  ԱԱՀի հաշվարկի կազմանը մասնակցություն

•  Գործընկերների մնացորդների ճշտում

•  Տնտեսական գործառնությունների գրանցում,հիմնական միջոցների , ապրանքանյութական արժեքների ,դրամական միջոցների,դեբիտորների և կրեդիտորների պարտավորությունների ,եկամուտների և ծախսերի հաշվառում

 

•  Աշխատավարձերի ,նպաստների և այլ հատուցումների հաշվարկի իրականացում և փաստաթղթերի կազմում

•  Հարկերի,տուրքերի և այլ վճարումների հաշվարկման և փոխանցման հետ կապված գործառույթների իրականացում

•  Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության տնտեսական վերլուծությունների իրականացման աշխատանքաներին մասնակցություն

•  Հաշվարկների ,հայտարարագրերի ,տեղեկությունների և այլ հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում,գլխավոր հաշվապահի հաստատմանը,վերջիններիս հանձնում է համապատասխան մարմիններ

•  Լեզուների իմացությունը ցանկալի է /ռուսերեն/
 

Պաշտոնեական պարտականություններից բխող այլ անհրաժեշտ գործառույթների  իրականացում

•  Հաշվապահական փաստաթղթերի կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում

Required Qualifications:

•   Հաշվապահական,ֆինանսական,տնտեսագիտական կամ այլ հարակից ոլորտի բարձրագույն կրթություն

•   Նշված ոլորտներում պարտադիր է նվազագույնը 3 տարվա աշխառտանքային փորձ ( ցանկալի է առևտրի և արտադրության ոլորտում)

•  Վերլուծական մտածողություն

•  Գերազանց հաղորդակցման հմտություններ (բանավոր և գրավոր)

•  Պատասխանատվության բարձր զգացում

•  Զարգացած տրամբանություն ,անալիտիկ մտածելակերպ

•  Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակություն

•  Թիմային աշխատանքի և կառավարման  ունակություն