Overview

Responsibilities:

  • Ամենօրյա ելքերի և մուտքերի հաշվառում ծրագրի միջոցով

  • Հաշիվ-ապրանքագրերի դուրսգրում

  • Հաշվապահությանն առնչվող փաստաթղթերի վարում

  • Բանկային վճարումների մուտքագրում ծրագիր

  • Հաշվետարի ընդհանուր պարտականությունների իրականացում

Required Qualifications:

  • աշխատանքային փորձը ցանկալի է

  • ՀԾ հաշվապահ 7 ծրագրի գերազանց տիրապետում

  • 1C ծրագրի իմացությունը ցանկալի է

  • Սեղմ ժամկետների շրջանակներում աշխատելու, կառավարելու, կազմակերպելու և որոշումներ կայացնելու, ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատելու ունակություն

  • տարիքային սահմանափակում 20-35տ