Overview

Responsibilities:

 • Կառավարել մասնաճյուղի հաշվապահական գործունեությունը
 • ժամանակին հրապարակել ֆինանսական հաշվետվությունները
 • Կառավարել աշխատավարձերը և վերահսկել եկամուտներն ու ծախսերը
 • Հավաքել, վերլուծել և ամփոփել տեղեկությունները
 • Կազմել պարբերական հաշվետվություններ ղեկավար մարմինների համար
 • Գործընկերների վճարային մնացորդների վերահսկողություն
 • Ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարությունների իրականացում։

Required Qualifications:

 • Տնտեսագիտական, ֆինանսական կամ հաշվապահական բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • 1-2 տարվա աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ
 • Համակարգչային գիտելիքների իմացություն՝ հատկապես MS office
 • ՀԾ  ծրագրերի տիրապետում