Overview

Responsibilities:

 • Վարել Ընկերության Հաշվապահական հաշվառումը,
 • Իրականացնել ընթացիկ հաշվապահական աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում,
 • Օրենսդրությամբ սահամանված կարգով և ժամկետներում ստուգել, ամփոփել և ներկայացնել հարկային և վիճակագրական հաշվետվությունները,
 • Ապահովել գործարքների/ գործառնությունների հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում ժամանակին արտացոլումը,
 • Իրականացնել ներմուծման և արտահանման ձևակերպումները,
 • Իրականացնել արտադրության հետ կապված ձևակերպումներ, կոմպլեկտավորումներ, ինքնարժեքի հաշվարկ,
 • Իրականացնել էլ․ հաշիվների դուրսգրումներ

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների, հաշվապահության ոլորտներում
 • Հաշվապահի աշխատանքային փորձ համանման ոլորտում
 • Նշված ձևակերպումների կատարյալ տիրապետում
 • ՀՀ ԱՕ և Հարկային օրենսգրքի իմացություն
 • ՀԾ և E-invoicing ծրագրի տիրապետում
 • ԱԱՀ աշխատելու փորձ