Overview

Responsibilities:

– Իրականացնել հաշվապահական հաշվառում
– Ներմուծման գործարքների հաշվառում /ԵԱՏՄ և 3-րդ երկրներ/
– Պահեստի ապրանքների մուտքերի և ելքերի հաշվառում
– Բանկային հաշիվների շարժի մուտքագրում
– Գործընկերների դեբիտորների և կրեդիտորների վարում ՀԾ հաշվապահ ծրագրով
– Հաշվետվությունների կազմում, հաշվարկային փաստաթղթերի կազմում և դուրս գրում
– Ընթացիկ դրամական հոսքերի վերահսկողություն
– Ներքին ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում

Required Qualifications:

-Հարկային օրենսդրության և հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների իմացություն
-Հաշվապահի պաշտոնում նվազագույնը 1 տարվա աշխատանքային փորձ ԱԱՀ-ով աշխատող ներմուծող կազմակերպությունում
-ՀԾ Հաշվապահ-7 ծրագրի իմացություն 
-Excel-ով աշխատելու իմացություն
-Արագաշարժություն
-Վերլուծական մտածողություն 
-Պատասխանատվության բարձր զգացում 
-Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակություն