Overview

IMEX Group LLC is looking for a Accountant.

Responsibilities:

  • Նախատեսել ֆինանսական գործընթացները` հասկանալով կազմակերպության նպատակները, կառուցվածքը, քաղաքականությունը, ներքին հսկողությունները և արտաքին կանոնակարգերը 
  • Իրականացնել ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն 
  • Բանկային գործարքների, դրամական միջոցների հաշվառում,  դրանց շարժի հետ կապված համապատասխան գործառնությունների իրականացում 
  • Դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքի հետևում, գործընկերների հետ փոխադարձ հաշվարկների իրականացում 
  • Հաշվապահական և ֆինանսական փաստաթղթերի շրջանառության կազմակերպում և վարում  

 

 

Required Qualifications:

  • Աշխատանքը պահանջում է ունենալ բարձրագույն հաշվապահական կրթություն
  • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում
  • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն, մասնավորապես՝ Excel
  • Առնվազն 1 օտար լեզվի իմացություն