Overview

“ՋԻ ԷՄ ՔԵՅ ՓԱՐԹՆԵՐՍ ՍՊԸ” is looking for a “Accountant”.

Responsibilities:

-Հաշվապահական սկզբնական փաստաթղթերի կազմում 
-Սկզբնական փաստաթղթերի հիման վրա հաշվապահական ձևակերպումների կատարում 
-Դրամարկղի գրքերի լրացում 
-Վիճակագրական և հարկային հաշվետվությունների, հաշվարկների կազմում 
-Բանկային փոխանցումնեի կատարում 
-Պայմանագրերի, գնման ակտերի և այլ փաստաթղթերի կազմում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն 
-Հաշվապահական հաշվառման բազային գիտելիքներ 
-Հարկային օրենսգրքի, Աշխատանքային օրենսգրքի և դրանց առնչվող իրավական ակտերի իմացություն 
-Համակարգչային ծրագրերից օգտվելու գիտելիքներ (MS office) 
-ՀԾ հաշվապահական ծրագրի իմացություն 
-Անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն