Overview

“4u.am” is looking for a “Accountant”.

Responsibilities:

✔ Իրականացնել կանխիկ գործարքների և բանկային հաշիվների ամենօրյա ձևակերպում,

✔ Կատարել աշխատավարձի հաշվարկում և փաստաթղթավորում,

✔ Հետևել դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի գործընթացին, պատրաստել հարկային և այլ պետական մարմիններ ներկայացվող հաշվետվություններ,

✔ Վարել հաշվապահական հաշվառում ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ հաշվապահական հաշվառման պահանջներին համապատասխան,

✔ Կազմել վճարման հանձնարարագրեր,

✔ Կազմել անհրաժեշտ հաշվետվություններ,

✔ Վարել հաշիվները, ինչպես ծրագրային, այնպես էլ փաստաթղթային ձևով և կազմել հաշվետվություններ միջոցների օգտագործման վերաբերյալ,

✔ Վարել Ընկերությանը պատկանող հիմնական միջոցների և նյութական արժեքների հաշվառում,

✔ Աջակցել հիմնական միջոցների և նյութական արժեքների գույքագրման և դուրսգրման աշխատանքներին:

 

Required Qualifications:

✔ Բարձրագույն կրթություն հաշվապահության, ֆինանսների կամ հարակից այլ ոլորտներում,

✔ 2 և ավելի տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ (ցանկալի է ՏՏ ոլորտում),

✔ Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների իմացություն,

✔ ՀՀ Հարկային և աշխատանքային օրենսդրության իմացություն,

✔ Հաշվապահական ծրագրերի և ՀԾ ծրագրի գերազանց իմացություն,

✔ Անգլերեն լեզվի իմացություն,

✔ Microsoft Office, e-invoicing ծրագրերի իմացություն,

✔ Վերլուծական մտածողություն և հետևողականություն: