Overview

“VTB Bank CJSC (Armenia)” is looking for a “Acquiring manager”.

Responsibilities:

 • Պոտենցիալ գործընկերների հետ բանակցությունների վարում` էկվայրինգային ծառայությունների շրջանակում ներգրավելու նպատակով,
 • Էկվայրինգային ծառայությունների պրոդուկտների պայմանների բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթի մշակում և ներկայացում,
 • Շուկայի վերլուծությունների իրականացում, գործող/պոտենցիալ գործընկերների պահանջմունքների բացահայտում,
 • Բանկի գործընկերների ընթացիկ սպասարկման գործընթացի կազմակերպում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշների համապատասխան:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ տիրապետում,
 • Համարժեք հաստիքում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Համակարգչային զարգացած հմտություններ,
 • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Վերլուծական մտածելակերպ,
 • Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ,
 • Պատասխանատվություն արդյունքի համար,
 • Կազմակերպչական հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանք,
 • Փոփոխություններին պատրաստակամություն:

About VTB Bank CJSC (Armenia)

VTB Bank (Armenia) CJSC is a member of international financial VTB Group since April 2004. Currently Russia VTB Bank OJSC owns 100% of the shares of VTB Bank (Armenia). Now the Bank has a network of 67 branches in Armenia. For more information, please vi