Overview

Responsibilities:

 • Ծրագրային միջոցներով նոտարական գործարքներին առնչվող փաստաթղթերի պատրաստում,
 • նոտարական փաստաթղթերի էլեկտրոնային եղանակով արխիվացում և թվայնացում,
 • նոտարի էլեկտրոնային փոստի պարբերաբար ստուգում, էլեկտրոնային և թղթային նամակագրության վարում,
 • նոտարական գրասենյակի այցելուներին նախնական խորհրդատվության տրամադրում,
 • նոտարական թարգմանությունների աշխատանքների կազմակերպում,
 • նոտարի կողմից տրվող այլ հանձնարարությունների կատարում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • համանման աշխատանքի փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • հայերենի գերազանց իմացություն,
 • ռուսերենի լավ իմացություն,
 • գրասենյակային տեխնիկաների հետ աշխատելու հմտություններ (սքաներ, պատճենահանող սարքեր և այլն),
 • համակարգչային հմտություններ, MS Word ծրագրի գերազանց իմացություն,
 • ինքնուրույն աշխատելու կարողություն,
 • հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն,
 • միաժամանակ մի քանի աշխատանքներ կատարելու ունակություն,
 • պատասխանատվության բարձր զգացում: