Overview

“LA Solar Group” is looking for a “Administrator”.

Responsibilities:

 • Հաճախորդների զանգերի կատարում և ընդունում,
 • Ստացված զանգերի գրանցում ու մշակում;
 • Աշխատանքների իրականացման նպատակով հաճախորդների և գործընկերների հետ հետադարձ կապի ապահովում;
 • Ընկերության ընթացակարգերի իրականացում` կապված ծառայության մատուցման ընթացքում առաջացած խնդիրների լուծման և ընկերության ու հաճախորդների միջև լավ հարաբերությունների պահպանման հետ;
 • Ընկերության հաճախորդների տվյալների բազայի համակարգի կառավարում, տվյալների բազայի շտկում և թարմացում:

Required Qualifications:

 • Անգլերեն լեզվի գերազանց իմացություն;
 • Հաղորդակցման հմտություններ;
 • Արագ կողմորոշվելու և որոշումներ կայացնելու հմտություն;
 • Սթրեսակայունություն;
 • Պատասխանատվություն;
 • Սովորելու և ինքնակատարելագործվելու ձգտում։