Overview

Responsibilities:

 • Գործող և պոտենցիալ հաճախորդների հետ հանդիպումների իրականացում, գործարքի կամ համագործակցության պայմանների քննարկում,
 • վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ վերլուծության իրականացում,
 • Այցելությունների կատարում հաճախորդների գործունեության և/կամ գրավի առարկայի վայր,
 • Վարկային կոմիտե ներկայացվող նյութերի պատրաստում, մասնագիտական եզրակացության կազմում,
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում,
 • Համապատասխանության եզրակացության կազմում, ներկայացում Վարկային կոմիտե, փաստաթղթերի ամփոփում և փոխանցում համապատասխան բաժին,
 • Հաճախորդներին խորհրդատվությունների տրամադրում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • ֆինանսական վերլուծության հիմունքների իմացություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ Բանկային/ֆինանսական ոլորտում 
 • Նախաձեռնող, ակտիվ, ճկուն և վճռական,
 • Պատասխանատվության բարձր աստիճան,
 • Հաղորդակցման և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ,
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի գերազանց իմացություն