Overview

“ID Bank CJSC” is looking for a “Անձնակազմի վերապատրաստման և զարգացման բաժնի մասնագետ”.

Responsibilities:

 • Բանկի ուսուցման պորտալի վարում, նյութերի հավաքագրում, մշակում, պարբերական թարմացումների իրականացում և այլն։
 • Էլեկտրոնային դասընթացների և այլ ուսուցողական նյութերի մշակում (դասընթացներ, թեստեր, վիդեո դասեր և այլ)։
 • Բանկի աշխատակիցների համար ուսումնական նյութերի կազմում, վերապատրատումների կազմակերպում, վարում և արդյունավետության գնահատում։
 • Նոր ընդունված աշխատակիցների ներգրավման և ադապտացման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում։
 • Աշխատակիցների կատարողականի գնահատման գործընթացի մշակում և կազմակերպում։
 • Բանկի աշխատակիցների ատեստավորման գործընթացի կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում։
 • Բանկի ուսանողական ծրագրի շրջանակներում դասընթացների կազմակերպում և անցկացման գործընթացին աջակցում։
 • Ուսուցման և զարգացման կենտրոնի ծրագրերի կազմման և իրականացման գործընթացին աջակցություն։
 • ՀՀ և միջազգային բանկային, ֆինանսական և այլ հարակից բնագավառներում ուսուցում և խորհրդատվություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ համագործակցության հաստատում։
 • Տարատեսակ թիմային և կորպորատիվ միջոցառումների կազմակերպում և աջակցություն։
 • Ուսուցման և վերապատրաստման մեթոդների ու եղանակների բարելավում` կիրառելով միջազգային լավագույն փորձն ու նորամուծությունները։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն, 
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, 
 • Ուսուցողական նյութերի վիզուալիզացիայի և պրեզենտացիաների մշակման գերազանց կարողություն,
 • Առցանց համակարգերի և հարթակների հետ աշխատելու կարողություն,
 • Վիդեո և աուդիո նյութերի մշակման ծրագրերի տիրապետում,
 • MS Office ծրագրի գերազանց իմացություն, 
 • Գերազանց բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություն, 
 • Հետազոտություններ (research) անելու հմտություններ,
 • Ստեղծարար մտածելակերպ,
 • Վերլուծական մտածողություն,
 • Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
 • Կազմակերպչական հմտություններ,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Տարբեր իրավիճակներում աշխատելու, խնդիրների արդյունավետ լուծման և արագ կողմնորոշվելու ունակություն:
 • Վերապատրաստումների կազմակերպման փորձը ցանկալի է։
 • ՀՀ բանկային և Աշխատանքային օրենսդրության իմացությունը ցանկալի է։