Overview

Երևան քաղաքի «Արաբկիր» նոտարական տարածքի նոտար Վերա Աբաջյանը փնտրում է թեկնածու Նոտարի օգնական/ Գործավարի հաստիքի համար:

Responsibilities:

- Պատրաստել, խմբագրել, փոփոխել նոտարի կողմից վավերացման ենթակա իրավական փաստաթղթերը (պայմանագրեր, լիազորագրեր, հայտարարություններ և այլն);
- Կազմակերպել քաղաքացիների ընդունելություն, հերթագրում, հանդիպումների ամրագրում;
- Իրականացնել գրասենյակի փաստաթղթաշրջանառության կանոնակարգում;
- Իրականացնել գրասենյակի ընդհանուր գործավարություն, վարել գրանցումները։

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն; իրավագիտության ոլորտում կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն;
- Հայերեն, անգելերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն;
- Համակարգչային գիտելիքներ` առնվազն MS Word և MS Excell ծրագրերի վարժ տիրապետում;
- Ժամանակի կառավարման հմտություններ;
- Սթրեսային և լարված իրավիճակներում արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու և նման իրավիճակներում արդյունավետ աշխատելու կարողություն;
- Նախաձեռնողականություն;
- Բարեհամբույր և համբերատար հաղորդակցման (այդ թվում էլեկտրոնային հեռահաղորդակցման) և բանակցային հմտություններ։