Overview

Էքուիթի ՍՊԸ-ին անհրաժեշտ է Հաշվապահ, ով կհամապատասխանի ընկերության նկարագրին և կունենա պահանջվող որակավորումները։

Responsibilities:

- Իրականացնել հաշվապահական հաշվառման վարում;
- Դուրս գրել հարկային հաշիվներ;
- Կազմել հաշվապահական փաստաթղթեր;
- Կատարել այլ հաշվապահական պարտականություններ։

Required Qualifications:

- Համապատասխան մասնագիտական կրթություն;
- «ՀԾ» ծրագրի իմացություն;
- Անգլերեն և պարսկերեն լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն;
- Աշխատանքային փորձը հաշվապահության ոլորտում ցանկալի է։