Overview

ԱգրիԿոնցեպտ ՓԲԸ-ին անհրաժեշտ է Պահեստի օգնական։

Responsibilities:

- Կատարել ապրանքների դասակարգման, տեսակավորման, կոդավորման աշխատանքները;
- Կազմակերպել ապրանքների և նյութերի բացթողումը պահեստից վաճառքների, տեղափոխությունների, դուրսգրումների ժամանակ;
- Մատակարարել ապրանքներ վաճառքի սրահին;
- Իրականացնել ընկերության կողմից ստացվող և առաքվող ապրանքների բարձում-բեռնաթափում;
- Կատարել ընկերության գրասենյակի համար անհրաժեշտ բանվորական աշխատանքներ;
- Իրականացնել ընդունման, պահեստավորման, բաշխման գործառույթներ;
- Իրականացնել պահեստային աշխատանքները՝ մշակելով և դիտանցելով անվտանգության ընթացակարգերը;
- Կատարել գույքագրում՝ իրականացնելով ֆիզիկական հաշվարկ՝ համաձայնեցնելով տվյալների բազայի համակարգի հետ;
- Պահպանել պահեստի ֆիզիկական վիճակը, ստուգել սարքերը, կատարել աշխատանքային պատվերներ վերանորոգման և փոխարինման համար;
- Կատարել վերադասի ընթացիկ հանձնարարությունները:

Required Qualifications:

- Վարորդական իրավունքի առկայություն և մեքենա վարելու կարողությունը։